СЕДМАЦИ – Припрема за други писмени задатак


Драги седмаци,

у прилогу вам је припрема за други писмени задатак на коме ће бити следеће области:

 • алгебарски изрази
  • израчунавање вредности алгебарског израза
  • степен
  • сабирање, одузимање и множење полинома (без квадрата бинома и разлике квадрата)
  • једначине
 • многоуглови
  • број дијагонала повучеих из једног темена многоугла
  • укупан број дијагонала многоугла
  • збир унутрашњих углова многоугла
  • правилни многоуглови
   • централни угао
   • унутрашњи угао
   • спољашњи угао

Надам се да ће вам вежбалица помоћи да постигнете успех на писменом!

Вежбалица за други писмени задатак

Иницијални тест за ученике 6. и 8. разреда


И ове школске године Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања ораганизује иницијално тестирање ученика 6. и 8. разреда. Тестирање ће се вршити из математике и српског језика.

У прилогу је иницијални тест који су ученици решавали школске 2014/2015.године.

Иницијални тест 5.разред

Иницијални тест за 8.разред

С Р Е Ћ А Н   Р А Д!!!

 

Множење и дељење разломака


Драги петаци,

на линку испод се налази вежбалица за контролни задатак који садржи следеће теме:

 • Бројевни изрази са разломцима и децималним бројевима
 • Једначине са разломцима и децималним бројевима
 • Неједначине са разломцима и децималним бројевима
 • Текстуални задаци као примена множења и дељења децималних бројева и разломака
 •  Аритметичка средина бројева
 • Заокругљивање бројева

ВЕЖБАЛИЦА Множење и дељење разломака 5.разредСРЕЋАН РАД!!!!

Системи линеарних једначина са две непознате


У следећој вежбалици намењеној ученицима 8.разреда се налазе задаци са предходних завршних тестова, а из области система линеарних једначина.

ВЕЖБАЛИЦА 8.разред-Системи једначина

Заокругљивање бројева, бројевни изрази


Осмаци ових дана бију своју битку за завршним испитом. Да би садашњим петацима било лакше да победе у тој битци кад буду они били осмаци, помажемо им тако да се навикавају на форму питања каква су на завршном испиту, а да притом вежбају да би постигли добар успех у петом. У прилогу је направљена вежбалица за петаке на тему

Заокругљивање бројева

Аритметичка средина бројева

Примена бројевних израза

у којој су задаци изабрани са досадашњих завршних тестова. Ову вежбалицу могу да користе и осмаци (а и други разреди) за припрему за завршни тест.

Вежбалица 5.разред, заокругљивање бројева, АС, бројевни изрази

Углови – Вежбалица за 5.разред


Где сте видели или чули за степен ? Температура и географска карта и глобус…

Меридијани = географска дужина = упоредници
Од Гринича = 180° западно и 180° источно
Паралеле = географска ширина
Од екватора 90° северно и од екватора 90° јужно
Топлотни појасеви 23,5° и 66,5° северно и јужно

Обим земљине кугле на екватору је приближно 40 000 км

40 000 : 360 ≈ 110км = 110 000м ( 1° = 110 км)

1ʹ (минут) = 60-ти део степена

110 км : 60 минута ≈ 2км ( 1ʹ = 2км)

1ʺ (секунд) = 60-ти део минута

2км= 2000м : 60 секунди ≈ 30м (1ʺ = 30м)

Угао под којим је земља нагнута у односу на путању кретања износи 23,5°

Ми ћемо се данас бавити угловима у математици… следи вежбалица која ће петацима помоћи да савладају ову област:

ВЕЖБАЛИЦА 5.разред УГАО

Срећан рад!

 

 

 

Вежбалица за осмаке


У наставку следи вежбалица за ученике осмог разреда који желе да се припреме за први писмени задатак. Задаци у овој вежбалици су из следећих области :

Сличност троуглова и примена

Талесова теорема

Једначине

Неједначине

Тачка, права и раван и односи у простору

Ортогонална пројекција

С Р Е Ћ А Н   Р А Д!

ВЕЖБАЛИЦА ЗА ПРВИ ПИСМЕНИ 8.разред 2.део

ВЕЖБАЛИЦА ЗА ПРВИ ПИСМЕНИ 8.разред

Задаци су преузети из збирки различитих издавача , а неки су и необјављени.

 

 

Претходно Старији уноси